capalest_o9_9938

Prispejte 2%

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Festival organizujeme už 15 rokov aj vďaka Vašej podpore. Vaše 2% nám pomáhajú priniesť sem každý rok niečo iné. Aj vďaka Vám sa nám podarilo cez Francúžštinu pre deti dosiahnuť to, aby sa začal na škole v Banskej Štiavnici po dlhých rokoch vyučovať francúzsky jazyk. Pomôžte nám v tom pokračovať . Prispejte Vašimi 2 %.

A pre tých čo by chceli prispieť ako mecenáši, môžu tak kedykoľvek urobiť svojvoľne.

Bankové spojenie: UniCreditBank a.s.
Číslo účtu: 1066776009/1111