O Festivale

O Ceste na Východ

Spojením „tradície“ a toho naj súčasnejšieho je festival otvorený pre všetkých, všetkým jazykom, kultúram, vierovyznaniam a všetkým formám prejavu… Festival je miesto, kde Európania objavujú Slovensko a Slovensko objavuje celý svet. … pretože rešpektovanie odlišnosti je tmelom morálky budúcnosti…

Festival Capalest vznikol z iniciatívy spoločnosti divadla, poézie a hudby L’ Athanor podporovanej Ministerstvom kultúry Francúzskej republiky, riaditeľstvom medzinárodných vzťahov, DGLFLF, DRAC Ile-de-France a Asociácie Cap à l´Est, Cesta na východ Slovensko. Tento ročník je organizovaný občianskym združením Capalest, finančne podporovaný Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, mestom Banská Štiavnica, Banskobystrickým samosprávnym krajom. Spoluorganizátorom festivalu, najmä autorských čítaní, je Literárne informačné centrum Bratislava. Festival spolupracuje so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici. Ďakujeme predstaviteľom Banskej Štiavnice, Podpolianskemu osvetovému stredisku vo Zvolene, Kaviarni Libresso, Evanjelickej cirkvi a.v., Rímsko-katolíckej cirkvi, Hotelu Grand Matej, Café baru Archanjel a ďalším podnikateľským subjektom a mediálnym partnerom.

Realizátori festivalu:
Prezidenti festivalu: Albert Marenčin a Bernard Noël
Umelecký riaditeľ: Michel de Maulne
Spolupráca na poetickom programe: Literárne informačné centrum, Miroslava Vallová
Association L´Athanor
Administratíva: Lucia Huťanová
Rezervácie a vedenie štábu: Vierka Bartková
Ubytovanie a hostia: Igor Lúčanský
Logistika a stravovanie: Michal Kuchar a Dagmar Zúbková (LIC),
Vedúci techniky: Peter Petrinec