capalest_2016_1829

Kontakt

Sídlo združenia

Občianske združenie Capalest
Štiavnické Bane 86
Štiavnické Bane, Slovensko

Kontaktná osoba: Lucia Huťanová
Tel.: +421 908 559 573
E-mail: info@capalest.com

IČO: 450 195 41
DIČ: 2023124092
Bankové spojenie: UniCreditBank a.s.
číslo účtu: 1066776009/1111

Korešpondencia:

Občianske združenie Capalest
Haškova 32,
974 11 Banská Bystrica

Cap à l´Est je ochrannou známkou vo vlastníctve asociácie L´Athanor.

Kontakt počas festivalu /štáb festivalu:

Kultúrne centrum Banská Štiavnica – prvé poschodie (vedľa Grand Hotela Matej)
Kammerhofská 1,
969 01 Banská Štiavnica

Zmeny v programe

Informácie o zmenách v programe nájdete tu.