Capalest deťom

Otvorme sa budúcnosti…

Tak, ako každoročne, Nicolas privíta najmenších a zábavnou formou im priblíži francúzsky jazyk. Nejedná sa o formu školskej výučby, ale o vzbudenie záujmu a smädu po učení iného jazyka… o zvedavosť medzi našim rozprávaním a porozumením.

Hry pre deti vo francúzštine… najmenší sa môžu zapojiť do festivalu a naučiť sa prvé slovká (čísla, smer, farby, bežné základné frázy) prostredníctvom hravých aktivít.

Základná umelecká škola Námestie sv. Trojice
16. 8. 15:00
17. 8. 15:00
18. 8. 15:00
19. 8. 15:00
s Nicolasom a Markétou