O Festivale

Básnici festivalu

Krisztina Tóth

Významná maďarská poetka, prozaička a prekladateľka sa venuje aj tovrbe vitráží. Je nositeľkou viacerých významných maďarských i medzinárodných ocenení. Jej básne vyšli v prekladoch do mnohých jazykov (napríklad Metro trains in contrary directions. In Our Own Words 6, Ed. Marlow Peerse Weawer, USA,. A Fineline-New Poetry from Eastern and central Europe Arts Council Publications, england, 2004, Le reve du Minotaure, Éditions Caractéres, Paris 2001). Jej tvorba je charakterizovaná rafinovanou kombináciou výrazných vizuálnych prvkov, intelektuálnej reflexie a sebairónie. http://www.tothkrisztina.hu

Ján Švantner (1949)

Poézia Jána Švantnera charakteristickým prstokladom vášnivého lyrizmu rozoznieva unisono pôvodnú tvorbu básnika i jeho prekaldy najvýznačnejších francúzskych majstrov poézie. (Boileau, Valéry, Baudelarie, Saint-Exupéry, Bonnefoy). Tak ako nemožno viesť deliacu čiaru medzi jeho vlastnou intímnou lyrickou spoveďou a básnikcým prekladom, niet ani hranice medzi jeho poéziou a jeho esejizmom polemicky naostrenou – výpoveďou o literatúre a jej zmysle, ktorý Švantner až bolestne vnímavo reflektuje ako poslanie. Nepatrí ku košato plodným básnikom – jeho tvorba je intenzívna, sústredená do relatívne neveľkých, no iskrivých plôch niekoľkých zbierok.