Festival Cap à l´Est 2016 XIV.ročník

Návrat do Prahy …na zdvorilostnú návštevu

„Každá menšina, akákoľvek malá by bola, je dôležitou časťou celku, ktorý by bez nej nemohol existovať…“ (úvod festivalu 2015)
Minulý rok sme Bajkalsko-amurskou magistrálou cestovali z Prahy do Vladivostoku a politické udalosti, zložené z vojen, dobrých úmyslov, falošných revolúcií a pomýlenej ochrany ľudských práv, celkom nabúrali sen našej kultúrnej utópie…
Ako si vybrať na tomto trhu, kde každý prostredníctvom internetu hlása svojho boha, ako hollywoodské hviezdy svoje nové lásky, vo svete, kde sa hodnota umenia meria úrovňou hluku na plátne, ktoré už dávno géniovia opustili : profesionálni výtvarníci, hudba odtrhnutá
od tradície…mítingy pozérov, odborníkov na získavanie grantov napojených na lobbystické siete, nie však na ducha umenia, pretože umenie nie je koncept, ani vedomosti, ale „zjavenie veľkej pravdy“.
Návrat do Prahy na zdvorilostnú návštevu (ako sa patrí každému umelcovi, ktorého tieto zvláštne mestá zrodili), do mesta, v ktorom Apollinaire rozjímal nad „Zlatohlávkom v srdci ruže“, kde Eben komponoval v katedrále, Novomeský napísal svoje najkrajšie diela, kde Havel spracoval „Audienciu“ a „Vernisáž“ v tieni Nezvala a Kafku…
Umenie nie je informáciou, ale realitou, ktorá sa rodí vysoko nad „jazykom obchodníkov“ (odkedy sa Rimbaud stal obchodníkom, už nič nenapísal) a treba počkať na Claudela, skloneného nad jazykom, aby pochopil jeho pôvod. Aj on sám začiatkom storočia navštívil Prahu, poctil návštevou mesto vojvodu z Anjou a kráľa Rudolfa…,

Tento rok vzdávame poctu českým umelcom – hudobníkom, básnikom, fotografom, kinematografom a niekoľkým „návštevníkom“ Prahy.

17.8. – 20.8. 2016

Banská Štiavnica

Tel.: +421 908 559 573
E-mail: info@capalest.com

Deň moravskej
kultúry

Od 26.6. v galérii Trafačka v Nitre
a od 14.8.2016 v Banskej Štiavnici

Deti1

Capalest Deťom

Basnici

Program Streda 17.8.2016

Soralova3

Program Štvrtok 18.8.2016

Lucia Letkova

Program Piatok 19.8.2016

Stevo Bucko

Program Sobota 20.8.2016

5.1

O Festivale

31-1

Program

7

Umelci

6

Fotogaléria

Untitled-7

Archív

Untitled-6

Kontakt

Untitled-5

2% daň

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Capalest v Regióne

Eurytmia1

CAP off